Svatby

Svatba — Lucka a Honza (Zámek Manětín)

svatba_lucka_honza_title

18.4.2015 — Svatba Lucky a Honzy, kteří si své „ano“ řekli v obřadní síni zámku Manětín, sva­tební hos­tina se konala v zámecké restauraci.

Celý článek »

Svatba — Lenka a Lukáš

svatba_lenka_lukas_title

21.6.2014 — Krásná svatby Lenky a Lukáše, kteří si své Ano řekli v obřadní síni plzeň­ské rad­nice. Sva­tební hos­tina se konala v pří­jem­ném pro­středí obce Křiše.

Celý článek »

Svatba — Wendy a Michal (Plzeňská radnice)

21.6.2014 — Sva­tební den Wendy a Michala s obřa­dem na plzeň­ské rad­nici a sva­tební hos­ti­nou v restau­raci U komína.

Celý článek »

Svatba — Ivanka a Jakub (Zámek Lnáře)

svatba_ivanka_jakub_title

7.6.2014 — Sva­tební den Ivanky a Jakuba s obřa­dem na krás­ném zámku ve Lná­řích a sva­tební hos­ti­nou v hotelu Pri­ma­vera v Plzni.

Celý článek »

Svatba — Věrka a Jarda (Zámek Kozel)

svatba_verka_jarda_title

Poža­do­vaný obsah je chrá­něn hes­lem. Pokud ho chcete zob­ra­zit, zadejte pro­sím nejdříve heslo:

Celý článek »

Svatba — Štěpánka a Petr (Plzeňská radnice)

svatba_stepanka_petr_title

3.8.2013 — Sva­tební den Ště­pánky a Petra, své ano si řekli v obřadní síni plzeň­ské rad­nice a pogra­tu­lo­vat jim při­jel celý hasič­ský sbor. Sva­tební hos­tinu si novo­man­želé vychut­nali v restau­raci U Matasů v Plzni-Černicích.

Celý článek »

Svatba — Mirka a Honza (Kříše u Plzně)

svatba_mirka_honza_title

15.6.2013 — Sva­tební den Mirky a Honzy v obci Kříše neda­leko Plzně.

Celý článek »

Svatba — Jíra a Míša (Kalikovský mlýn)

svatba_jira_misa_title

7.6.2013 — Kluci si své ANO řekli při obřadu, který se konal v Kali­kov­ském mlýně ve ven­kov­ních pro­sto­rách s vel­kým altá­nem. Následná sva­tební hos­tina pro rodinu a blízké přá­tele pro­běhla v restau­raci ARTAMO.

Celý článek »

Svatba — Jana a Tomáš (hrad Klenová)

svatba_jana_tomas_title

13.4.2013 — Svatba Jany a Tomáše na zří­ce­nině hradu Kle­nová u Kla­tov. V pro­storu bývalé zámecké knihovny, zaří­zené his­to­ric­kým nábyt­kem, která dnes slouží jako sva­tební síň, pro­běhl sva­tební obřad. Přes nepří­zeň počasí jsme zvládli focení ve volně pří­stup­ných pro­sto­rech zří­ce­niny hradu.

Celý článek »

Svatba — Lenča a Martin (Zámek Chyše)

svatba_lenka_martin_title

24.8.2012 - Svatba Lenči a Mar­tina, obřad na roman­tic­kém zámku Chyše. Sva­tební hos­tina v restau­raci hotelu Vít­kova hora.

Celý článek »

Svatba — Jana a Jindra (Prusiny)

Svatba – Jana a Jindra (Prusiny)

18.8.2012 - Svatba Jany a Jin­dry, s ven­kov­ním obřa­dem neda­leko Nebí­lov — na vrchu Pru­síny s maleb­ným barokně pře­sta­vě­ným kos­te­lí­kem. Sva­tební hos­tina a následný raut pro přá­tele se konal na Eko­lo­gické Farmě Mou­li­so­vých.

Celý článek »

Svatba — Klárka a Martin (Statek Bernard)

Svatba Klárka a Martin (Statek Bernard)

3.8.2012 Krásná svatba na Statku Ber­nard v Krá­lov­ském Poříčí u Sokolova.

Celý článek »

Svatba — Ája a Pája (ZOO Plzeň)

svatba_aja_paja_title

23.6.2012 — Ori­gi­nální svatba v plzeň­ské ZOO, obřad přímo v are­álu ZOO, sva­tební hos­tina v Plzeň­ském pivovaru.

Celý článek »

Svatba — Saša a Michal (Karlovy Vary)

svatba_sasa_michal_title

22.6.2012 - Nád­herná svatba Ale­xan­dry a Michala v luxus­ním neo­re­ne­sanč­ním hotelu Impe­rial v Kar­lo­vých Varech, své ANO si snou­benci řekli v hote­lo­vém parku.

Celý článek »
Strana 1 / 11