Svatba — Lucka a Honza (Zámek Manětín)

svatba_lucka_honza_title

18.4.2015 — Svatba Lucky a Honzy, kteří si své „ano“ řekli v obřadní síni zámku Manětín, sva­tební hos­tina se konala v zámecké restauraci.

Celý článek »

Svatba — Lenka a Lukáš

svatba_lenka_lukas_title

21.6.2014 — Krásná svatby Lenky a Lukáše, kteří si své Ano řekli v obřadní síni plzeň­ské rad­nice. Sva­tební hos­tina se konala v pří­jem­ném pro­středí obce Křiše.

Celý článek »

Svatba — Wendy a Michal (Plzeňská radnice)

21.6.2014 — Sva­tební den Wendy a Michala s obřa­dem na plzeň­ské rad­nici a sva­tební hos­ti­nou v restau­raci U komína.

Celý článek »

Svatba — Ivanka a Jakub (Zámek Lnáře)

svatba_ivanka_jakub_title

7.6.2014 — Sva­tební den Ivanky a Jakuba s obřa­dem na krás­ném zámku ve Lná­řích a sva­tební hos­ti­nou v hotelu Pri­ma­vera v Plzni.

Celý článek »

Svatba — Věrka a Jarda (Zámek Kozel)

svatba_verka_jarda_title

Poža­do­vaný obsah je chrá­něn hes­lem. Pokud ho chcete zob­ra­zit, zadejte pro­sím nejdříve heslo:

Celý článek »

Svatba — Štěpánka a Petr (Plzeňská radnice)

svatba_stepanka_petr_title

3.8.2013 — Sva­tební den Ště­pánky a Petra, své ano si řekli v obřadní síni plzeň­ské rad­nice a pogra­tu­lo­vat jim při­jel celý hasič­ský sbor. Sva­tební hos­tinu si novo­man­želé vychut­nali v restau­raci U Matasů v Plzni-Černicích.

Celý článek »

Svatba — Mirka a Honza (Kříše u Plzně)

svatba_mirka_honza_title

15.6.2013 — Sva­tební den Mirky a Honzy v obci Kříše neda­leko Plzně.

Celý článek »

SCHOOL — END PARTY (2013)

report_schoolendparty2013_title

28.6.2013 — Po velmi úspěš­ném loň­ském roč­níku osla­vili stu­denti Masa­ry­kova gym­ná­zia v Plzni konec roku opět skvě­lou akcí s nabi­tým pro­gra­mem a zába­vou až do noci…

Celý článek »

Svatba — Jíra a Míša (Kalikovský mlýn)

svatba_jira_misa_title

7.6.2013 — Kluci si své ANO řekli při obřadu, který se konal v Kali­kov­ském mlýně ve ven­kov­ních pro­sto­rách s vel­kým altá­nem. Následná sva­tební hos­tina pro rodinu a blízké přá­tele pro­běhla v restau­raci ARTAMO.

Celý článek »

Battery Grip Phottix pro Nikon D600 — recenze

article_batterygrip_phottix_D600_title

Na menší roz­měry Nikonu D600 oproti před­chozí D700 jsem si po půl roce pou­ží­vání cel­kem zvykl. Neo­me­zo­valo mě to až do oka­mžiku, kdy mi kolega půj­čil do ruky jeho Nikon D700 s nasa­ze­ným bate­ri­o­vým gri­pem. Kom­fort držení foto­a­pa­rátu s nasa­ze­ným gri­pem se mi tak zalí­bil, že jsem začal hle­dat dostupná řešení i pro svůj nový Nikon D600.

Celý článek »
Strana 1 / 3123